Algemeen wordt aangenomen dat consumenten producten 'op of over de datum zijn', weggooien. Zuivelproducten maken het grootste deel van het in Nederland verspilde voedsel uit.

Houdbaarheidsdata leiden tot voedselverspilling
Deze week berichtte #THTwegermee een alternatief gevonden te hebben voor de verwarring veroorzakende houdbaarheidsdata. Uit onderzoek zou gebleken zijn dat 46% van de Nederlanders de houdbaarheidsdata THT en TGT als een van de grootste oorzaken van voedselverspilling ziet. Een op de 3 Nederlandse consumenten is bang ziek te worden van een product als 'de datum verstreken is'. De organisatie pleit daarom voor een nieuwe datumaanduiding: 'Kwaliteit gegarandeerd tot'. Dat zou 55% van de Nederlanders vaker laten kijken, ruiken of proeven voor ze voedingsmiddelen weggooien en dus voedselverspilling verminderen.

De meeste mensen trekken zich weinig aan van de houdbaarheidsdatum op melkpakken

De Nederlandse Zuivel Organisatie laat sinds 1993 de GfK-Zuivelbarometer uitvoeren. De nieuwste editie van dit onderzoek onder een representatieve groep van Nederlanders van 12 jaar en ouder, laat zien dat mensen zich weinig aantrekken van de houdbaarheidsdatum op melkpakken. Uit de Zuivelbarometer laat zien dat minder dan een kwart (23%) zuivelproducten weggooit 'op' de datum. Jongeren en hoogopgeleiden gooien vaker zuivelproducten op of over de datum weg. Vijftig-plussers doen dat veel minder. Zij blijken ook actiever te proberen de laatste restjes uit een vla- of yoghurtverpakking te halen en verspillen op die manier minder voedsel.

zuivel weggooien tht


Volgens de NZO weerspreken deze cijfers de aanname dat houdbaarheidsdata voedselverspilling in de hand werken. "Over andere productgroepen kunnen we niets zeggen, maar bij zuivel lijkt het er niet op dat de tenminste houdbaar tot-datum verspilling in de hand werkt", zegt Stephan Peters van NZO op Nu.nl.

Ik ruik altijd even aan een pak melk als dat over de datum is en gooi dat alleen weg als het verkeerd ruikt of klontert. Wat doe jij?

Jerry Seinfeld over de houdbaarheidsdatum op een pak melk


Fotocredits: 't laatste restje, various brennemans
Dit artikel afdrukken