Het areaal appelbomen nam de afgelopen 70 jaar met 85% af. Spectaculair. Toch nam de appelopbrengst in al die jaren nauwelijks af: in 2022 was de opbrengst van appels slechts 6% lager dan in 1950. Bij peren is de omgekeerde beweging zichtbaar. Daar nam het areaal met een derde af, maar verdrievoudigde de opbrengst.

Peren zijn populairder bij telers dan appels, blijkt uit het nieuwe landbouwdashboard van het CBS.

In 1950 was 40,6 duizend hectare landbouwgrond in gebruik voor de teelt van appels. In 2022 was van al die appelhectares nog maar 5,9 duizend hectare voor de appelteelt in gebruik. In 1980 was een gemiddelde appelboomgaard 3,4 hectare groot. In 2022 was dat 6,5 hectare.

Lange tijd was Nederland meer een appelland dan een perenland.

In 1950 was 14,5 duizend hectare in gebruik voor de teelt van peren. Tot eind jaren '80 daalde ook het areaal peren, maar vanaf het begin van de jaren '90 groeit het perenareaal. In 2012 haalde het perenareaal het appelareaal in en inmiddels heeft het zich gestabiliseerd rond de 10 duizend hectare. Het gemiddelde areaal van een perenteler groeide van 1,3 hectare naar 8,7 hectare.

Volgens het CBS is deze verschuiving toe te schrijven aan de grote internationale concurrentie op de appelmarkt. In Europa heeft Polen zich ontwikkeld tot de 'appelschuur' van Europa. Ook spelen veranderingen in de weersomstandigheden een rol, zoals minder nachtvorst. Daar profiteren peren van.

De productie van appels bereikte in 1993 een piek van 597 miljoen kilo appels. Sinds de eeuwwisseling daalt de opbrengst mee met het areaalvermindering; in 2022 werd 236 miljoen kilogram appels geoogst.
De opbrengst per hectare nam onder meer door specialisatie en schaalvergroting toe, van ruim 6 ton appels per hectare in 1950 tot 40 ton.

Bij peren is een vergelijkbare ontwikkeling te zien: tot het jaar 2000 bleef de opbrengst onder de 150 miljoen; in 2022 werd 351 miljoen kilogram peren geoogst. De hectare-opbrengst van peren nam toe van bijna 8 ton per hectare in 1950 tot bijna 35 ton in 2022.

De appel- en perenteelt kon zich ontwikkelen dankzij verbeteringen in de teelt. Het vervangen van hoogstamboomgaarden door laagstamboomgaarden maakt de oogst efficiënter en nieuwe appel- en perenrassen hebben een hogere opbrengst dan veel oudere rassen. De laatste 70 jaar heeft ons land een intensieve appel- en perenteelt gekregen.
  • Deel
Druk af