De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meldt iets positief over gewasbescherming in de Nederlandse land- en tuinbouw. Telers van bloembollen houden zich een stuk beter aan de regels voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. Dat blijkt uit een nalevingsmeting van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In 2014 hield slechts 55% van de bloembollentelers zich aan de regels. In 2018 is dit gestegen tot een naleving van 89%. Desondanks overtreedt nog steeds 11% van de telers de wet.

Voor de nalevingsmeting heeft de NVWA bij circa 300 bloembollentelers inspecties uitgevoerd om te kijken of telers zich hielden aan de regels voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De verbetering in naleving is vooral zichtbaar in het gebruik van niet in de teelt toegelaten onkruidbestrijdingsmiddelen. In 2014 was dit aspect goed voor 76% van de opgemaakte boeterapporten. In 2018 daalde dit tot 42%. Ondanks deze daling werden de meeste overtredingen nog steeds op het gebied van onkruidbestrijding geconstateerd.

De Nederlandse bloembollensector heeft een marktaandeel van ongeveer 60% van de wereldproductie. Nederlandse handelsbedrijven nemen 85% van de wereldhandel voor hun rekening. In Nederland zijn circa 1.500 bloembollentelers actief op 22.000 hectare. Volgens schattingen produceert Nederland jaarlijks 8,5 miljard bloembollen. De belangrijkste soorten zijn tulpen, lelies, hyacinten, narcissen, gladiolen, dahlia's en crocussen. De exportwaarde ligt rond €600 miljoen. Ruim de helft wordt buiten de Europese Unie afgezet.
NVWA - Bollentelers houden zich beter aan regels gewasbeschermingsmiddelen
Reageer
  • Deel
Druk af