Terwijl beleidsmakers zich het hoofd breken over de vraag hoe de 'eiwittransitie' van minder dierlijk naar meer plantaardig eiwit moet worden gerealiseerd, kwam in de VS de trend naar producten 'met extra eiwit' op. Ze zitten onder meer in dranken en repen en spelen in op het gevoel onder het publiek dat het van meer eiwitten minder dik wordt.

Nu wil het geval dat we zowel in Europa als in de VS tot het dubbele van onze dagelijkse eiwitbehoefte consumeren. Het is dan ook vooral vermarketingde handigheid om meer te verkopen. Schaadt het, vraagt Foodnavigator zich af? Nee, zegt het blad, alleen als je nierproblemen hebt. Baat het? Alleen oudere mensen met tekorten en herstellenden hebben er iets aan.

Op Foodlog woedde vorig jaar zomer een heftige discussie over 'het bouwsteentje', een met extra eiwit verrijkt gebakje voor zieken en ouderen dat ook vrij in de winkel beschikbaar kwam.
Dit artikel afdrukken