De Britse stad Leeds treedt in het voetspoor van Amsterdam met een succesvolle aanpak van kinderobesitas.

In 2009 voerde Leeds de obesitas-strategie ‘Henry’ in. Henry staat voor Health, Exercise, Nutrition for the Really Young. Dit preventie-programma richt zich op de jongste leeftijdsgroepen en armste gezinnen. Ouders leren om strikte regels te handhaven rondom bijvoorbeeld gezond eten en bedtijd, om al vanaf jonge leeftijd obesitas te voorkomen.

Tien jaar na de start van Henry publiceren onderzoekers van Oxford University het resultaat: als eerste stad in Groot-Brittannië slaagt Leeds er in kinderobesitas terug te dringen. De grootste verbetering is te zien bij kinderen uit de armste gezinnen. In deze groep is percentage veel te dikke kinderen gedaald van 11,5% tot 10,5%. In totaal daalde het kinderobesitaspercentage in Leeds van 9,4% naar 8,8%.

In een opiniestuk in The Guardian zegt Tom Berry van Henry: “Er is geen enkele reden om Henry niet uit te breiden naar de rest van het land”.

Amsterdam slaagde er al eerder in kinderobesitas terug te dringen, dankzij het programma Aanpak Gezond Gewicht. Diëtisten, maatschappelijk werkers, leraren en andere professionals werken samen met de gemeente om kinderen op school, thuis en buiten te helpen met gratis dieetadvies, gymlessen en huisbezoeken.
The Guardian - Leeds becomes first UK city to lower its childhood obesity rate
  • Deel
Druk af