De BBC kijkt met bewondering naar het Amsterdamse programma Aanpak Gezond Gewicht. Het percentage kinderen met obesitas stijgt vrijwel overal in de wereld maar daalt in Amsterdam, meldt de Engelse omroep. Tussen 2012 en 2015 was dat met 12%, ofwel 2.500 kinderen. Diëtisten, maatschappelijk werkers, leraren en andere professionals werken samen met de gemeente om kinderen op school, thuis én buiten te helpen met gratis dieetadvies, gymlessen en huisbezoeken. “Het belangrijkste is om niet op een standaard manier te communiceren,” zegt kinderdiëtist Kristel de Lijster. Iedereen weet al dat suiker en fastfood ongezond zijn. “Het werkt gewoon”, vertelt een moeder enthousiast. “Ik ben erg blij met de steun vanuit de stad.”
Nederland kent meer effectieve behandelprogramma’s voor kinderobesitas, zoals het eveneens Amsterdamse LEFF. Maar heeft Nederland nu echt de sleutel in handen om de wereldwijde obesitastrend te keren? Daarvoor ontbreekt het objectieve, wetenschappelijke bewijs, monkelt de site ConscienHealth.
BBC - How Amsterdam is reducing child obesity
  • Deel
Druk af