Apetrots is Martin Jas-Mögling van buurtorganisatie de Groene Hub op zijn minivergister. "Deze machine kan alles wat een mens opeet ook verwerken", tot biogas welteverstaan. Alleen doet de vergister dat met etensresten die anders in de vuilnisbak zouden verdwijnen. Gas uit je vuilniszak dus.

Deze week nam de Groene Hub de eerste minivergister van Amsterdam in gebruik. Het apparaat kan per dag 50 kilo GFE-afval (groente-, fruit- en etensresten) omzetten in 15 m3 biogas. Genoeg om een gemiddeld huishouden 3 dagen op te laten draaien. Het is dus behelpen als de hele buurt er van wil profiteren.

De machine stond al sinds februari 2021 klaar, maar het krijgen van de nodige vergunningen bleek nogal wat voeten in de aarde te hebben. Zestien maanden duurde het vergunningentraject, en dat terwijl de gemeente Amsterdam het grootste deel van de aanschafkosten (€60.000) subsidieerde. In Amsterdam wordt huishoudelijk GFT-afval vooralsnog gecomposteerd maar omdat de stad in 2040 aardgasvrij wil zijn is de gemeente bijzonder geïnteresseerd in groot- én kleinschalige projecten die bij kunnen dragen aan de duurzaamheidsdoelen. De minivergister draagt vooral bij aan het milieubewustzijn in de buurt. Rendabel is zo'n kleinschalige vergister niet.

Het GFE-afval dat de Holendrechtse minivergister in gaat, is afkomstig van horecaondernemers uit de buurt, die er hun afvalstromen mee verminderen. Volgens Jas-Mögling is de vergister bij uitstek geschikt voor "kerken, moskeeën, sportparken en sauna's, bijvoorbeeld. Bedrijven die relatief veel gas gebruiken, het liefst met een eigen keuken. Dan kunnen ze hun eigen reststromen gebruiken en is het cirkeltje rond." Voor particuliere huishoudens is een vergister niet geschikt, al is het alleen maar omdat het apparaat nogal volumineus is, net als de tank waar het biogas in opgeslagen wordt.
  • Deel
Druk af