Het ministerie van Landbouw is de weg kwijt bij het uitdelen van de fosfaatrechten aan melkveebedrijven. Aanvankelijk belandden de rechten ook bij vleesveehouders, later werden deze weer deels ingetrokken omdat deze dieren niet onder de definitie van melkvee vielen. Nu blijkt dat er ook rechten zijn uitgedeeld per hectare grasland, en zelfs bouwland en natuurterrein. Of een hectare grond wel onder de definitie van melkvee valt, valt te betwijfelen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stelt 120 kg fosfaatrechten beschikbaar per hectare fosfaatarme bodem, voor fosfaatrijk bouwland zijn 50 fosfaatrechten per hectare te verkrijgen. Ook voor natuurterrein worden fosfaatrechten beschikbaar gesteld, afhankelijk van de inrichting 20 tot 70 kg per hectare.

Dat schrijft landbouwjournalist Geesje Rotgers die het ministerie op de huid zit met feitelijke kritiek op de uitvoering van het fosfaatrechtenbeleid. Volgens het ministerie heeft Rotgers ongelijk. Rotgers reageert dat het ministerie de tekst van RVO nog maar eens moet lezen: "In de beschikking staat zwart-op-wit dat de fosfaatrechten zijn toegekend aan de hectares grond."
v-focus - Minister Schouten deelde ook fosfaatrechten uit per hectare bouwland en natuurterrein | V-focus
Reageer
  • Deel
Druk af