Dat schrijft Follow the Money. Minister Ploumen ontkent, maar haar antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel op FTM.nl zijn onvolledig en soms domweg onjuist.

Afgelopen vrijdag antwoordde minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op Kamervragen van SP en PvdD naar aanleiding van een reconstructie die Follow the Money maakte van het Nederlandse TAFTA-beleid in 2012. TAFTA is de voorloper van vrijhandelsverdrag TTIP. Follow the Money liet zien dat het TTIP-verdrag door het verhullende TAFTA-beleid van het kabinet in een stroomversnelling is geraakt. Verhullend, want de Tweede Kamer werd destijds niet volledig geïnformeerd over de inzet van Nederland.

De inzet van Nederland staat beschreven in interne documenten van het Ministerie van Economische Zaken (destijds verantwoordelijk voor handel) uit mei 2012. Uit de documenten, verkregen door een Wob-verzoek, blijkt dat het toenmalige demissionaire kabinet-Rutte I aangaf van TAFTA een ‘prioriteit’ te maken, dat de inzet bij dit toekomstige verdrag volgens het kabinet ‘volledige liberalisering’ is, en dat het verdrag van toepassing moet zijn op ‘alle sectoren’.

Volgens Follow the Money bluft Ploumen. Ze beweert dat de Kamer volledig op de hoogte is gehouden, terwijl dat klaarblijkelijk niet het geval is.
Dit artikel afdrukken