CLM vindt randen langs akkers nuttig voor de landbouw. Vanmorgen bracht het bureau volgende bericht uit:

Europees landbouwbeleid biedt kans op nuttige én mooie akkerranden
Het nieuwe Europese landbouwbeleid biedt volop kansen voor multifunctionele akkerranden. Nieuw onderzoek van CLM heeft drie akkerranden opgeleverd die zowel waterkwaliteit als biodiversiteit bevorderen. In heel Nederland kunnen deze kleurrijke akkerranden verschijnen, wanneer Nederland hiervoor kiest en de 255 miljoen Europees geld per jaar uit het GLB hiervoor inzet.

Drie soorten akkerranden
Alle akkers in Nederland krijgen akkerranden. Groene en kleurrijke linten door het landschap, die niet alleen mooi maar ook nuttig zijn. Drie soorten randen stelt CLM voor. Ten eerste een rand die ervoor zorgt dat er minder mest en gewasbeschermingsmiddelen in het water komt. Daardoor verbetert de waterkwaliteit. De tweede soort, een bloemenrand, zorgt voor nuttige natuur, zoals lieveheersbeestjes en zweefvliegen, die schadelijke plagen in het gewas opeten. En ten derde een brede vogelrand, waar steeds zeldzamer wordende akkervogels van profiteren, zoals veldleeuwerik en patrijs. Het nieuwe Europese Gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) zou zulke randen mogelijk kunnen maken, wanneer Nederland hiervoor kiest.

Nieuw Europese landbouwbeleid
In het nieuwe GLB beleid wordt in 2014 een deel van de toeslagen die agrarische bedrijven krijgen, 30%, afhankelijk gemaakt van vergroeningsmaatregelen die het bedrijf neemt. Het gaat over veel geld, namelijk 255 miljoen per jaar voor vergroening. De Europese commissie heeft voorgesteld dat 7% van de bedrijfsoppervlakte uit productie wordt genomen ten gunste van vergroening. Wanneer deze vergroeningsvergoeding wordt omgerekend naar een prijs per hectare akkerrand is dat € 1.750,- per jaar. Dit bedrag compenseert ruimschoots het opbrengstverlies van gewassen die normaal op de rand groeien. Voor het beheer van zo'n rand, en dat is nodig om echt kwaliteit te krijgen, is geld beschikbaar via agrarisch natuurbeheer of via het waterschap, die zorg moet dragen voor een goede ecologische waterkwaliteit.

Onderzoeker Adriaan Guldemond van CLM: “De kwaliteit van ons landschap kan zo enorm vergroten. We moeten ervoor zorgen dat de vergroening van het GLB geen wassen neus wordt. Dit is een kans die we met beide handen moeten aangrijpen.” De studie is gedaan in opdracht van de ministeries van EZ en IenM.


Wat adviseert Foodlog: doen?

Fotocredits: Ben Fredericson (xjrlokix)
Dit artikel afdrukken