Herman de Boer is onderzoeker aan de universiteit van Wageningen. Hij onderzoekt de effecten van mest en ontdekte dat dierenmest een minder schadelijk effect heeft op de waterkwaliteit, natuur en het milieu dan kunstmest. Enige tijd geleden vond daarover op Foodlog een felle discussie plaats tussen De Boer en vooraanstaande oud-WUR-onderzoekers. De heren werden het niet eens en bleven zelfs bozig tegenover elkaar staan.

Nederland verliest de zogeheten derogatie en is door minister Piet Adema in problemen gebracht omdat hij dacht dat er nog wel een tijdje bemest zou mogen worden op stroken aan de randen van akkers. Dat mag niet van Brussel, want de water- en milieukwaliteit moeten omhoog.

Het gaat nu vermoedelijk om 50.000-100.000 hectare; dat is al snel zo'n 5% van totale landbouwareaal in ons land. Straks gaat het om het totale areaal van 1,8 miljoen hectare.

Volgens De Boer zullen de water- en millieukwaliteit dalen omdat boeren kunstmest zullen gaan gebruiken. Met dat nieuws bereikt hij inmiddels de nationale pers via het als wat rechts-populistische te boek staande kanaal van Marianne Zwagerman. De vraag is wie gelijk heeft. Want een wetenschapper, denken we, weet hoe het zit. Maar hoe weet je nou wat waar is als wetenschappers om de waarheid strijden?

  • Deel
Druk af