De 355 Nederlandse gemeenten zamelden vorig jaar gemiddeld 494 kilo huishoudelijk afval per inwoner in. De verschillen tussen gemeenten waren opvallend groot. Qua hoeveelheid, maar ook qua samenstelling, aldus het CBS.

In gemeenten in zeer sterk stedelijke gebieden (2.500 of meer adressen per km²) werd het minste afval opgehaald (419 kilo), terwijl in niet-stedelijke gebieden het meeste afval werd ingezameld (592 kilo).

De samenstelling van al dit huishoudelijk afval bleek in de diverse gemeenten fors te verschillen. Het CBS legde de verschillen in hoeveelheden GFT, oud papier en glasafval naast de mate van verstedelijking. Daaruit bleek dat in niet-stedelijke gemeenten (138 kilo) bijna 5 keer zo veel GFT-afval ingezameld is als in zeer stedelijke gemeenten (29 kilo).

Voor glasafval en oud papier waren de verschillen wat kleiner. Zeer stedelijke gemeenten zamelden respectievelijk 16 en 29 kilo per inwoner in, terwijl in niet-stedelijke gemeenten 23 en 68 kilo per inwoner werd opgehaald.

Opvallend was dat in toeristische gebieden – met de Waddeneilanden en de Zeeuwse kust aan kop – gemiddeld de meeste kilo's afval per inwoner werden meegegeven. Daar zit dan ook een foutje in. Het vuil dat toeristen achterlaten, telt mee bij het huishoudafval van de vaste bewoners.
CBS - Meeste afval per inwoner in minst stedelijke gemeenten
  • Deel
Druk af