Mannen blijken hun stressniveaus drastisch te kunnen verlagen door op stap te gaan met hun vrienden. Mannelijke vrienden, wel te verstaan.

'Excuus voor een avondje café'
Wetenschappers van de Duitse universiteit van Göttingen stelden vast dat berberapen veel relaxter zijn in de nabijheid van hun mannelijke soortgenoten, dan bij hun partner of familie. Daarmee lijkt het perfecte excuus gevonden te zijn voor een regelmatig cafébezoek met de 'boys', grapt De Morgen.

'Mannen-branie'
De onderzoekers bestudeerden groepen Marokkaanse berberapen in het wild. Het sociaal gedrag van deze apensoort lijkt erg op dat van mensen. Mannelijke berberapen vromen sterke sociale banden die te vergelijken zijn met vriendschappen bij mensen.
In hun onderzoek stelden de onderzoekers de apen bloot aan vormen van stress, zoals kou of een bedreiging. Waren de mannetjes in het gezelschap van hun vrouwtje of familie, dan schoten hun stresslevels omhoog. Maar waren de mannetjes in een mannengroep, dan bleven de stresshormoonniveaus veel lager. Daarbij maakte het niet uit of de mannetjes een hoge of lage positie in de groepshiërarchie innamen.
De onderzoekers denken dat de mannetjes zich minder bedreigd voelen in een groep, en dat deze 'mannen-branie' voorkomt dat ze gestresst raken.

Het lijkt er op dat het voor de gezondheid van mannen dus goed en misschien zelfs noodzakelijk is af en toe met vrienden op stap te gaan. Bij de berberapen was het in ieder geval effectief: daar bleken stressgerelateerde ziekten alleen voor te komen bij vrouwtjes - en koppels.

Het onderzoek is verschenen in PNAS.

Fotocredits: berberaap, boaski
Dit artikel afdrukken