Een opeenstapeling van lastenverzwarende maatregelen heeft de varkensboeren van LTO Nederland doen besluiten een brandbrief te sturen aan staatssecretaris Dijksma.

Voorzitter Maarten Rooijakkers schrijft de bewindsvrouw dat situatie kritiek is: "Als we niet oppassen, vallen Nederlandse varkenshouderijen om als gevolg van stapeling van beleid en de samenloop van kostenverhogende maatregelen. Ik doe een beroep op u om dit niet te laten gebeuren."
Dit artikel afdrukken