Boerderij rapporteert over een analyse in het alleen in print bestaande blad Pluimveehouderij. Dat meldt dat de Nederlandse eiersector nu al zolang onder de kostprijs produceert dat de eierboeren geen reserves meer hebben. Ook de vooruitzichten zijn niet goed, zo bevestigt het LEI dat diverse analyses van de eiersector maakte na het besluit van de EU om geen legbatterijen meer toe te staan.

Geen Ruslandeffect
Foodlog analyseerde de eiercrisis uitvoerig in de zomer van 2013. De sector staat er als geheel uiterst problematisch voor. De balansen van de bedrijven zijn zodanig uitgehold, dat herfinanciering onverantwoord wordt geacht door de banken. Het feit dat er nog weinig bedrijven voor de ogen van de media omvallen, is vermoedelijk het gevolg van bankbeleid. Een zichtbare golf van faillissementen zou hen dwingen forse afschrijvingen te doen op hun totale uitstaande krediet in de sector.

Dat nieuws haalt op dit moment de pers niet. De aandacht gaat immers uit naar de door de Ruslandcrisis getroffen sectoren, met voorop de tuinbouw daarna de varkenshouderij en zuivel. Het tuinbouwprobleem is - zo stelde Foodlog recent - een probleem van overproductie en heeft in de grond van de zaak weinig met een Ruslandeffect van doen. Het Russische voedselembargo laat slechts zien hoe kwetsbaar de Nederlandse tuinbouw is. De problemen in de eiersector laten zien dat die kwetsbaarheid niet eens een Russisch embargo nodig had om aan de rand van de afgrond te belanden.

Triest
Dat is een trieste constatering, omdat Nederland nagenoeg zijn gehele productievolume exporteert en leidend is in de wereld op het gebied van genetica, houderijsystemen en de innovatie daarvan. Bovendien moet gesteld worden dat eieren een duurzame vleesvervanger zijn. De voerconversie van kippen is uitermate gunstig, de mest kan volledig worden opgevangen en gedoseerd worden gebruikt in de plantaardige teelt en kan de te vervangen 100% natuurlijke 'machine' die de eieren legt in haar geheel als voedsel dienen.
Van al die voordelen rest op dit momenten weinig meer dan een lege dop. Boerderij noteert: In een artikel dat vrijdag in Pluimveehouderij wordt gepubliceerd, zegt een hennenleverancier: ,,Wij besteden meer tijd dan ooit te voren om met klanten mee te denken over de financiering van hun koppel.'' Een pluimveespecialist van een van de drie grote banken is somber. ,,Het aantal pluimveebedrijven waar de continuïteit sterk ter discussie staat zal bij onvoldoende marktherstel verder oplopen.''
Dit artikel afdrukken