Landbouwminister Carola Schouten wil dat Nederland in 2030 haar visie op kringlooplandbouw in 2030 gerealiseerd zal hebben. Dat zegt ze vandaag in een lange brief (12 pagina's) aan de Tweede Kamer. Ze belooft komende mei te komen met een Realisatieplan met concrete maatregelen voor de transitie van de landbouw.

De minister zegt zelf de regie te willen nemen bij de omslag naar kringlooplandbouw. “De uitvoering kan alleen werkelijkheid worden wanneer de overheid – lees het ministerie van LNV – de regie neemt op het proces en wanneer de overheid ook haar beleid aanpast”, schrijft Schouten.

Twee onderzoekers van Wageningen Universiteit betoogden vandaag op Foodlog dat de visie van de minister vertrekt vanuit onvoldoende duidelijke of zelfs verkeerde vragen. Voor tot uitvoering wordt overgegaan, lijkt het dan ook verstandig om nog een moment te wijden aan de vraag of de visie wellicht herijkt moet worden aan de hand van hun kritische noten. Onderwijl kunnen betrokkenen ideeën aanleveren over de manier waarop volgens hen kringlooplandbouw gerealiseerd moet worden.

Rijksoverheid - Kamerbrief Realisatie LNV-visie 'Waardevol en verbonden'
  • Deel
Druk af