Naar verwachting zal informateur Gerrit Zalm in de klimaatparagraaf van het regeerakkoord "de landbouw een klimaatopdracht meegeven", schrijft Boerderij. De boerenkrant denkt daarbij aan "de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (denk aan methaan en lachgas uit de veehouderij, maar ook aan de uitstoot van broeikasgassen uit de veenweidegebieden). Het zou ook kunnen dat doelen gesteld worden voor de productie van energie door de landbouw – een thema dat LTO Nederland al enkele jaren op de agenda heeft staan. En het is ook voorstelbaar dat er ideeën komen voor de vastlegging van koolstof in landbouwgronden." Welke doelen hieraan gekoppeld zouden worden is vooralsnog "ongewis". Zalm zou mogelijk ook "formuleringen bedenken die enerzijds recht moeten doen aan het innovatievermogen van de veehouderij en tegelijk tegemoet komen aan de vereiste vermindering van de milieudruk en aan de maatschappelijke wens om grenzen op te leggen aan de omvang ervan."
Boerderij - Gerrit Zalm geeft landbouw klimaatopdracht mee
  • Deel
Druk af