In plaats van de voorziene €94 miljoen heeft het ministerie van Economische Zaken vorig jaar €144,8 miljoen aan de NVWA moeten uitgeven. De hogere kosten zijn vooral toe te schrijven aan extra uitgaven om 'de kwaliteit van uitvoering, handhaving en toezicht te waarborgen', schrijft Boerderij. Ook is €14,1 miljoen extra uitgegeven teneinde toekomstige fusiebesparingen te realiseren.

Uit het jaarverslag van het ministerie blijkt ook dat de kosten van Dienst Regelingen, die belast is met de uitvoering van Europese regelgeving (o.a. Europees landbouwbeleid, toeslagrechten, plattelandsbeleid), in 2013 €27,9 miljoen hoger uitvielen dan begroot.
Dit artikel afdrukken