Algen en zeewier staan in een gunstig daglicht. We eten ze. Ze zuiveren water en zijn heel geschikt voor andere vormen van bio-engineering.

Toch kunnen algen ook schade veroorzaken. Algenbloei zorgt voor vissterfte, besmetting met toxines van schaal- en schelpdieren, vieze en zelfs gevaarlijke stranden en kan zelfs hele ecosystemen in de war sturen. De laatste jaren komt algenbloei vaker, wijder verspreid en langer voor in de hele wereld.

Daarom gaf de Europese Commissie opdracht om het verband tussen klimaatverandering en algenbloei nader uit zoeken. Algen groeien sneller in warmer water en de klimaatverandering vertaalt zich immers onder meer in de opwarming van het zeewater.

300 miljoen euro schade
Nu al lijden vissers in Griekenland, Spanje en Italië jaarlijks honderden miljoenen schade door algenbloei, bericht Vilt. In geval van giftige algen, die toxines afscheiden in het water, kan de schade nog verder oplopen.

Meer schadelijke algen in Noord- en Baltische zee
Op basis van eenvoudige rekenmodellen en de huidige waarnemingen van algenbloei projecteerden de onderzoekers de ontwikkeling van twee schadelijke, giftige, algensoorten: de Prorocentrum- en Karenia-alg bij een stijgende zeewatertemperatuur. Ze keken speciaal naar de Noordzee en de Baltische zee. Volgens hun model zouden de zeeën in het noorden van Europa tegen het einde van deze eeuw te maken krijgen met meer giftige algen die ook nog eens langer zullen voorkomen.

Dat is slecht nieuws voor visbestanden, ecosystemen én vissers. En dat terwijl we juist begonnen te dromen van algen als een heilzame en veelvuldig voorkomende nieuwe natuurlijke voedselbron.

Het onderzoek is verschenen in Global Change Biology.

Fotocredits: Centre d'Information sur l'Eau
Dit artikel afdrukken