De wetenschappers publiceerden de uitkomsten van hun baseline study in het rapport “State of the World’s Plants”.

Ontdubbelen
Om een soortenlijst te maken, combineerden de onderzoekers verschillende plantendatabases. Hierbij constateerden ze veel overlap; zo hadden dezelfde planten door verschillende botanisten andere namen gekregen en kwamen die dus dubbel voor. Na correctie hiervoor bepaalden de onderzoekers dat er op de wereld op dit moment 391.000 soorten vaatplanten (planten met wortels en vaatbundels) bekend zijn. Dit aantal neemt nog steeds toe. Gemiddeld worden er jaarlijks zo'n 2.000 nieuwe plantensoorten ontdekt. De afgelopen 10 jaar vonden de meeste ontdekkingen plaats in het Amazone-regenwoud in Brazilië.

Volgens hoogleraar Kathy Wallis is het erg belangrijk om te weten hoeveel plantensoorten er zijn omdat planten fundamenteel zijn voor onze kwaliteit van leven. "Ze leveren voeding, energie, medicijnen en controleren zelfs ons klimaat." In het rapport is van 31.128 plantensoorten vastgesteld dat ze een specifieke toepassing kennen. Het merendeel (17.810 soorten) wordt voor zijn medicinale eigenschappen gebruikt.

Bedreigingen
De baseline study brengt ook negatieve bevindingen aan het licht. Zo blijkt 21% van alle planten met uitsterven bedreigt te zijn. Belangrijke oorzaken hiervan zijn krimp van de habitat door bijvoorbeeld boskap en ontginning maar ook invasieve soorten die oorspronkelijke soorten verdringen. Uit het onderzoek blijkt dat er wereldwijd 4.979 invasieve soorten zijn. Onderzoeker dr. Clubbe zegt: “Nu we deze lijst hebben en het aantal invasieve soorten weten, is het als het ware een beetje alsof we onze vijand beter kennen.”

Ook klimaatverandering vormt mogelijk een bedreiging voor plantendiversiteit. Wallis: "Het is echter nog niet duidelijke wat de lange-termijn effecten zijn." Er zijn positieve effecten als de vergroening van de arctische gebieden en de savannes maar ook mogelijk negatieve effecten als veranderingen in bloeiseizoenen en distributie van planten.

Het onderzoek zal gebruikt worden als uitgangspunt bij de jaarlijkse monitoring van 's werelds plantendiversiteit.
Dit artikel afdrukken