Hoeveel keurmerken zouden we in 2015 hebben? Vermoedelijk moeten ze op scholen onderwezen gaan worden, anders komt geen mens er meer uit.
Kan het niet een beetje intuitiever? Zat jij te wachten op een logo voor kweekvis, of wil je weten hoeveel kilo wilde vis er in een kilootje kweek gaat?

Binnen twee jaar is in Nederland kweekvis te koop met een keurmerk dat wordt ondersteund door onder meer het Wereld Natuur Fonds. Het gaat om het Aquaculture Stewardship Council (ASC), de evenknie van het MSC-keurmerk voor in het wild gevangen vis. De afgelopen jaren heeft het WNF samen met ngo's, wetenschappers en bedrijven gewerkt aan de principes en criteria van het ASC. Begin april is het Initiatief Duurzame Handel in Nederland samen met een aantal ketenpartijen een internationaal programma voor duurzame visteelt begonnen.

De markt voor kweekvis is groot en dekt nu al 40% van de wereldconsumptie van vis. Aan het kweken van vis kleven ook bezwaren. Veel kweekvis wordt gekweekt in open kooien op zee. Om de vis gezond te houden worden grote hoeveelheden antibiotica gebruikt. Ontsnapte kweekvis die kruist met in het wild levende vis, verzwakt de soort, zo stellen tegenstanders. In gesloten systemen speelt dit niet, maar daar zwemt de vis veel dichter op elkaar. Een ander probleem is dat het visvoer van visetende vissen gedeeltelijk uit wilde vis bestaat. Zo’n 30% van de wilde vis wordt verwerkt tot visvoer. Het kost drie tot vier kilo wilde vis om één kilo zalm te kweken en ongeveer 800 gram voor een meerval.

Het Wereld Natuur Fonds heeft de laatste jaren acht rondetafelgesprekken over aquacultuur georganiseerd, waaraan in totaal 2000 mensen deelnamen: boeren, natuurbeschermers, wetenschappers, overheden en anderen. Samen werken ze aan standaarden die de negatieve sociale- en milieueffecten van 12 soorten kweekvis moeten minimaliseren. Het gaat onder meer om garnaal, zalm, zeeoor, oester, mossel, Pangasius, tilapia, forel en Seriola. Zodra de standaard klaar is, wordt een aparte organisatie verantwoordelijk voor het beheer van het keurmerk. Onderdeel daarvan is de controle en certificering door een onafhankelijke derde partij.


bron: P+ met dank aanfoodholland
Dit artikel afdrukken