De Noordzee warmt op. De temperatuur van het Noordzeewater is de afgelopen 100 eeuw met 1 à 2 graden Celsius gestegen, dat is is een snellere stijging dan welk ander Europees zeewater dan ook. Gevolgen blijven niet uit: makrelen, kabeljauwen en andere witvissen zoeken hun heil (en voedsel) hogerop en trekken naar het noorden. Maar het warme water heeft ook gevolgen voor de manier waarop de visstand zich ontwikkelt. Met name jonge kabeljauwen komen voedsel tekort.

90% Britse kabeljauw is import
Dat betekent dat het herstel van de kabeljauwstand langzamer gaat dan gewenst. Een van de conclusies van een recent congres over de Noordzeevisserij is dan ook dat de gloriejaren van de kabeljauwvangst definitief voorbij zijn. Britse en andere vissers zouden de hoop om ooit nog zoveel kabeljauw te kunnen vangen als in de jaren '70 op hun buik kunnen schrijven, schrijft Seafood Source.

Verreweg de meeste kabeljauw (90%) die in Britse magen terecht komt, wordt geïmporteerd uit landen als IJsland en Noorwegen.

Voorzichtig herstel
Volledig herstel van de kabeljauwstand zal zo'n 10 tot 20 jaar in beslag nemen. Sinds 2001 zijn vangstbeperkende maatregelen van kracht die vrucht lijken te dragen. "Het terugdringen van de vissterfte gaat de goede kant op en is nu 50% minder dan in 2001", zei professor Colin Bannister tijdens het congres op. "Ook het kuitschieten ontwikkelt zich in de goede richting, maar we hebben nog een lange weg te gaan." Daarom beveelt hij aan de komende jaren de vangstquota laag te houden en netten te gebruiken met zo groot mogelijke mazen.

Andere vis
Het goede nieuws luidt dat veel andere vissoorten het dankzij het visserijbeleid van de EU wel goed doen en op de weg naar herstel zijn. Er is nog een bijkomend voordeel: in de Noordzee komen meer en meer andere, eveneens lekkere vissen voor. Denk aan inktvis, ansjovis, rode mul en heek. "Jammer genoeg zijn Britten erg conservatief qua visconsumptie en verkopen we het meeste wat we vangen in het buitenland. We moeten de vraag naar de 'nieuwe' soorten stimuleren", zei John Pinnegar, van het Centre for the Environment, Fisheries and Aquaculture Science.

Fotocredits: Vers gevangen kabeljauw, Mats Hagwall
Dit artikel afdrukken