Nederlandse ouders zijn minder tolerant gaan denken over het alcoholgebruik van kinderen. In 2011 vond 69% van de ouders het goed als hun kinderen dronken; in 2016 was dat nog maar 19%.

Dat is een opmerkelijke uitkomst van een onderzoek naar ziekenhuisopnames van kinderen met alcoholvergiftiging.

Het onderzoek bestreek de periode 2007 – 2016 en werd gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NtvG).

Minder tolerantie of niet, in de onderzochte periode belandden een kleine 5.000 minderjarigen na alcoholmisbruik in het ziekenhuis. Hun gemiddelde leeftijd steeg van 14,9 jaar in 2007 naar 15,5 jaar in 2016. Ze bleven langer bewusteloos, gemiddeld 3,12 uur in 2016 tegen 2,24 uur in 2007. Dat staat gelijk aan een toename met 39%.

Volgens de onderzoekers is die toename van de gemiddelde leeftijd toe te schrijven aan de verhoging van de wettelijke minimumleeftijd voor alcoholverkoop en de verbeterde voorlichting over alcohol. Het aantal gevallen van opnamen na binge drinken (grote hoeveelheden alcohol in korte tijd drinken, 'je klem zuipen' of 'comazuipen') bleef in de gemeten periode stabiel. De onderzoekers concluderen daarom dat binge drinken onder jongeren een ernstig probleem is.
10 jaar alcoholintoxicaties bij jongeren
  • Deel
Druk af