Amerikaanse wetenschappers hebben vastgesteld dat het nooit te laat is een ongezonde leefstijl af te zweren. Zelfs als je na je 50e pas stopt met roken, drinken en gaat bewegen en gezonder eten, kun je de eventuele opgelopen schade aan je hart en vaatstelsel nog herstellen. Als je daarentegen op latere leeftijd een gezonde levensstijl inruilt voor slechtere gewoonten, vergroot je aantoonbaar je risico op een hartaandoening.

Het onderzoek richtte zich op 5000 proefpersonen van wie het risico op een hartaanval werd onderzocht op jonge leeftijd (tussen de 18 en 30 jaar) en 20 jaar later. Bij de intake hield minder dan 1 op de tien proefpersonen zich aan de 5 gezonde leefregels (niet te zwaar, niet roken, bewegen, weinig alcohol, gezond eten). Twintig jaar later had 25% tenminste 1 gezonde levensstijlfactor toegevoegd, met gunstige gevolgen voor hun aderverkalkingsstatus.

Onderzoeksleider professor Bonnie Spring zegt in de Daily Express dat de bevindingen helpen twee mythes te ontkrachten. Eén: dat het onmogelijk is gedrag van patiënten te veranderen (een kwart deed dat uit zichzelf al), en twee: dat de schade al aangericht is. "Volwassenheid is niet te laat om gezonde gedragsveranderingen aan te brengen die het hart helpen".

De onderzoekers vonden echter ook dat 40% van hun proefpersonen een of meer van hun gezonde levensstijl factoren lieten vallen en meer slechte gewoonten aannamen bij het ouder worden. En dat bleek meetbare gevolgen te hebben voor de gezondheid van hun kransslagaderen.

De algehele conclusie is dan ook: "een gezonde levensstijl heeft onderhoud nodig om in stand te blijven". Het onderzoek is verschenen in Circulation.
Dit artikel afdrukken