image

In een nieuwsbrief van Foodstep komt iedere keer aan de orde hoe "de Nederlandse consument" denkt over de horeca. Wekelijks ondervraagt Foodstep een voor Nederland representatieve groep van 750 consumenten of zij de afgelopen week een horeca locatie hebben bezocht en wat zij per bezochte horeca locatie hebben uitgegeven voor hoeveel personen. Op deze manier krijgt zij een representatief beeld van het verloop van de omzet in de Nederlandse horeca.

De grafieken laten een ontwikkeling zien van vier jaren.
Onderverdeeld in: participatie, bezoekersfrequentie en gemiddelde besteding.

Nu wij hier nogal vele bezoekers krijgen met enige inzicht in grafieken en marktontwikkelingen, vraag ik mij het volgende af: geeft de groep van 750 consumenten een representatief en dus een juist beeld van de markt? Wie durft.....
Dit artikel afdrukken