De Nederlandse vissers pleiten voor een 'transitiefonds' van honderden miljoenen euro's. Als alle grootschalige plannen voor de uitrol van windmolenparken op zee doorgaan, dreigen de Nederlandse vissers 40% van hun visgronden kwijt te raken, zegt Pim Visser van branchevereniging Visned op BNR.

Het transitiefonds is nodig om de vloot aan te passen zodat er bijvoorbeeld ook tussen de windmolens door gevist kan worden. "Het gaat niet om het geld, maar om het kunnen aanpassen van de vloot," zegt Visser. Die moderne, emissieloze vloot moet 'precisievisserij' mogelijk maken.

Visser wil daarnaast een 'Noordzeeakkoord', om met de verschillende gebruikers van de Noordzee samen afspraken te maken over het 'meervoudig ruimtegebruik' van de zee. "De nieuwe realiteit komt eraan", zegt hij. Windmolenparken op zee uit hoofde van het Klimaatakkoord en de energietransitie, het verbod op de pulsvisserij, de gevolgen van de brexit, het zijn allemaal extra bedreigingen voor de Nederlandse visserij. "Er moet een transitie komen en die moet betaald worden," aldus Visser.
BNR - Visned wil honderden miljoenen euro's als plannen windmolens doorgaan
  • Deel
Druk af