De Europese Commissie wil de regels voor de afwaardering van vrije-uitloopeieren bij een ophokplicht versoepelen. Nu moeten pluimveehouders na 12 weken ophokplicht hun eieren afwaarderen tot scharrelei. Afgelopen winter duurde de ophokplicht door vogelgriepdreiging 22 weken (23 in België). De vrije-uitloopkippenhouders leden daardoor fikse schade.

Landbouwcommissaris Phil Hogan toont zich bereid de kippenhouders tegemoet te komen door de periode van 12 naar 16 weken te verruimen. Ook overweegt hij de vrije uitloopstatus niet per bedrijf, maar per stal toe te passen. Dat betekent dat de opfokperiode van leghennen (als ze nog niet productief zijn) niet wordt meegerekend. De Nederlandse eierhandel is bij monde van Anevei-secretaris Clara Hagen "een beetje blij". Nederland pleitte voor een termijn van 20 weken, België voor behoud van de vrije uitloopstatus voor kippen die minstens een derde van hun leven toegang hebben tot vrije uitloop. Naar verwachting kan de nieuwe regeling eind december van kracht worden.
Boerderij - Afwaardering vrije-uitloopei versoepeld
  • Deel
Druk af