Tijdens het eerste jaar van de coronapandemie vielen er in de horeca grote klappen. Het hardst werd de groep jongeren getroffen, die vaak als bijbaantje in de horeca werkten. Volgens het CBS was begin 2020, voor de corona-uitbrak begon, meer dan de helft van de 395.000 horecamedewerkers jonger dan 25 jaar. Het merendeel van die jongeren had een flexcontract. En die werden tijdens de pandemie als eerste beëindigd. Van de 203.000 25-minners die voor corona in de horeca werkten, zaten er een jaar later 61.000 zonder baan. Van hen had 94% een oproep- of nulurencontract (RTL Nieuws, 1.3).

Een flink deel van de horecauitstroom vond tijdens de pandemie een nieuwe baan bij de GGD. Die moest immers om iedereen te kunnen testen, de capaciteit enorm opschroeven. Maar nu dat de coronamaatregelen vervallen zijn, is het de vraag wat er met die teststraten moet gebeuren. Komen al die banen dan weer te vervallen?

In het laatste advies van het OMT, dat dinsdag naar de Tweede Kamer werd gestuurd, benadrukt het OMT dat het belangrijk blijft 'zicht op het virus te houden', omdat er weer nieuwe varianten kunnen opduiken. Maar dat kan ook zonder via de GGD te testen. Bijvoorbeeld door rioolwatermetingen, waarmee een opleving van het virus regionaal vroegtijdig kan worden gesignaleerd. Ook het doorgeven van positieve zelftesten via een 'zelfmeldportaal' wordt door het OMT aanbevolen. Het zou niet verstandig zijn de hele GGD-infrastructuur helemaal af te schalen, zegt viroloog Marion Koopmans in de NRC (3.4). De GGD zou bijvoorbeeld steekproefsgewijs bepaalde groepen moeten blijven testen. Zorgpersoneel bijvoorbeeld, of scholieren of reizigers.

De commerciële testbedrijven zijn er overigens wel klaar mee. Met coronatesten, welteverstaan. In het Financieele Dagblad vertellen 3 ondernemers dat ze gaan stoppen, afbouwen, óf op andere dingen gaan testen. Zoals soa's of vitaminen (3.2). De testcapaciteit hebben ze immers nu toch. In een jaar tijd hebben de commerciële testbedrijven ruim 9,4 miljoen coronatests afgenomen, meldde coördinator Stichting Open Nederland eerder deze week. Die waren nodig om bijvoorbeeld toegang te krijgen tot evenementen of te mogen reizen met een reiscertificaat.

Geen GGD meer, wat dan? Gewoon zelf zorgen dat je niet besmet raakt, lijkt de lange termijnstrategie van het kabinet te worden. "Ventileren, mondkapjes dragen waar nodig, en misschien niet met z’n allen op een kluitje gaan zitten in de kroeg in de winter: het kabinet hoopt dat Nederland verstandig genoeg is om daar zelf aan te denken. Ook wordt van bedrijven verwacht dat ze hun personeel beschermen: dat betekent dat men bij klachten of ziekte niet moet worden gedwongen om toch op te komen draven, iets wat ’pre-corona’ vaak gebeurde," aldus De Telegraaf (3.1). Het
Dit artikel afdrukken