Oud-staatssecretaris Henk Bleker gaat in Mongoolse zuivel. Hij wil samen met Mongoolse investeerders en de Mongoolse overheid een tiental zuivelbedrijven opzetten.

Geen constante aanvoerstroom
In Mongolië is na de ineenstorting van het communistische stelsel de melkveehouderij sterk achteruit gegaan. Het land is "voor 40 procent van de zuivelbehoefte afhankelijk van import uit China", zegt Bleker op Boerderij. De melkveehouders die er zijn hebben meestal niet veel meer dan 15 koeien waarmee zij nomadisch rondtrekken. Dat betekent dat de melkfabrieken niet op een constante aanvoerstroom kunnen rekenen. "Het probleem is dat er geen leveringsafspraken gemaakt worden tussen de fabrieken en de boeren. Als de veehouders de melk elders duurder kunnen verkopen, doen ze dat. Dan heeft de fabriek te weinig aanvoer. We willen daarom een organisatie oprichten waarmee boeren belang krijgen bij de zuivelfabriek. Een soort coöperatie, of een organisatie die tussen LTO en de Kamer van Koophandel in zit, een mini-productschap eigenlijk", legt Bleker uit.

Hoogwaardig rundvlees
Naast het stroomlijnen van de aanvoer maakt ook het zelf produceren van zuivel en hoogwaardig rundvlees deel uit van het plan. Daarvoor wil Bleker een tiental middelgrote melkveebedrijven, met 100 tot 150 koeien, gaan opzetten in de nabijheid van de fabrieken. Die bedrijven moeten ook vlees gaan produceren dat voor de export geschikt is - vlees van nomadische koeien is dat uit sanitaire en veterinaire oogpunt vaak niet. "Vanuit de buurlanden Rusland en China is er veel vraag naar rundvlees", weet Bleker.

Nederlandse kennis en kunde
Bleker wil voor zijn 'Dutch Mongolian Dairy Farm' nadrukkelijk voortbouwen op Nederlandse kennis: "Het moet vooral een Mongools project worden, waarbij de Nederlandse kennis en kunde wordt benut." Om begin 2015 met de bouw van het eerste bedrijf te kunnen starten, zoekt hij op dit moment een Nederlandse stallenbouwer die samen met een Mongools constructiebedrijf een geschikte stal kan ontwerpen. Dit eerste bedrijf zal een 'leerbedrijf' worden, waar jonge boeren opgeleid kunnen worden. Volgende maand komt een groep Mongolen naar Nederland om hier bedrijven te bekijken en contacten te leggen met agrarische onderwijsinstellingen. Ook zullen er Mongoolse studenten in Nederland opgeleid gaan worden.

De Nederlandse overheid hoeft geen geld in het project te steken, al hoopt Bleker wel op ondersteuning op bijvoorbeeld veterinair gebied of scholing. De investeringen worden met name opgebracht door 'ondernemers uit de mijnbouwindustrie', schrijft Boerderij.

Fotocredits: Muratama
Dit artikel afdrukken