Het Healthy Ageing Network Noord-Nederland (Hannn) krijgt van de provincie Friesland 325.000 euro. Hannn heeft letterlijk Noord-Nederland 'op de kaart gezet' zodat de Europese Commissie de regio ziet als een 'topvoorbeeldregio in Europa' op het terrein van Active en Healthy ageing.

Hannn is een kennis- en ontwikkelingscluster op het gebied van levenslang gezond leven. Binnen Hannn bundelen "tientallen bedrijven (waaronder FrieslandCampina), kennisinstellingen en overheden [..] hun krachten om samen te werken aan oplossingen rond langer gezond blijven", schrijft EVMI.

Behalve van de provincie Friesland krijgt Hannn ook gelden van de provincies Groningen, Drenthe en Friesland, diverse kennisinstellingen en contributies van de netwerkleden. Jaarlijks wordt bekeken of het kenniscluster voldoende resultaten geboekt heeft om doorgaande financiering te rechtvaardigen. De afgelopen 3 jaar is dat dus prima gelukt.
Dit artikel afdrukken