De aangekondigde fosfaatrechten voor de melkveehouderij pakken negatief uit voor de extensieve en grondgebonden melkveehouderij. Hoewel zij juist niet hebben gezorgd voor het fosfaatoverschot dat zogenaamde 'plankgasboeren' hebben veroorzaakt, worden ze wel in gelijke mate gestraft door maatregelen die het overschot moeten beperken.

'Niet representatief'
Om niet het slachtoffer te worden van de ontwikkelingen willen ze meepraten in de Regiegroep Fosfaat die staatssecretaris Sharon Dijksma heeft ingesteld. In een vanmiddag verschenen persbericht schrijven de boeren:
Daarmee geven ze aan dat de overschotproblemen vooral moeten worden verhaald op de snelgegroeide intensieve melkveehouderijbedrijven
De aangekondigde maatregelen om de fosfaatproductie te beteugelen veroorzaken veel onrust bij met name extensieve melkveehouders. Staatssecretaris Dijksma gaat een regiegroep instellen om zoals zij het noemt: ‘De maatregelen in nauw overleg uit te werken.’ De LTO, NMV, NZO en Stichting Natuur en Milieu zijn voor de regiegroep uitgenodigd. Er is echter geen vertegenwoordiging vanuit de grondgebonden melkveehouderij gevraagd. Enkele organisaties van extensieve melkveehouders hebben daarom nu hun krachten gebundeld. Gezamenlijk dienen zij vandaag een verzoek in bij de staatssecretaris om een vertegenwoordiger namens de grondgebonden melkveehouders op te nemen in de Regiegroep fosfaat. ‘De regiegroep is anders niet representatief voor de melkveehouderij in Nederland.’

De grondgebonden melkveehouders vinden dat de overproductie van fosfaat daar "moet worden opgelost, waar het probleem is en wordt veroorzaakt. Met een generieke maatregel zoals fosfaatrechten worden alle bedrijven over één kam geschoren. Het is daarom van belang dat er een vertegenwoordiger van de grondgebonden melkveehouderij dat geluid kan laten horen in de regiegroep.' Daarmee geven ze aan dat de overschotproblemen vooral moeten worden verhaald op de snelgegroeide intensieve melkveehouderijbedrijven.

Gelegenheidscoalitie
Verschillende verenigingen van melkveehouders zien grondgebondenheid als basis voor een melkveehouderij met toekomst. Enkelen van hen hebben nu een gelegenheidscoalitie gevormd om gezamenlijk op te treden. De partners die elkaar nu gevonden hebben, zijn: de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM), de Noordelijke Friese Wouden (NFW) en de Vereniging Biologische Boeren Friesland (FBBF). Milieudefensie steunt hun oproep aan de staatssecretaris.

Fotocredits: Hollandse koe, bertknot
Dit artikel afdrukken