Op 1 mei a.s. spreekt professor Vincenzo Fogliani zijn inaugurele rede uit als hoogleraar Food quality and design aan Wageningen UR. Hij stelt dat zijn vakdiscipline er meer en beter aan moet bijdragen dat nieuwe productintroducties van 'functional foods' slagen. Er is ruimte voor 'een nieuwe generatie levensmiddelen die 'goed zijn voor de darmgezondheid ('functional foods') en die de consument ook als zodanig ervaart', schrijft Boerderij.

Fogliani wijst op succesvolle functional foods zoals producten voor mensen met een allergie, en wetenschappelijke ontdekkingen die de weg vrijmaken voor functional foods met een beopchemische en fysiologische werking in het maag-darmstelsel. Als voorbeelden noemt hij levensmiddelen die een verzadigd gevoel teweegbrengen, gericht op afslanken, of producten die in staat zijn op een gewenst moment en gewenste plaats een gewenste concentratie los te laten met het oog op kankerpreventie. Het meest interessant vindt Fogliano voedselproducten die de darmflora in gunstige zin beïnvloeden en kunnen dienen als bron voor een nieuwe generatie 'functional foods, aldus Boerderij.
Dit artikel afdrukken