Het idee heerst dat de kinderen van vandaag minder lang zullen leven dan hun ouders, omdat een zo groot deel van hen te dik of zelfs obees is. Dat denken is niet alleen ingeburgerd geraakt door het werk van de Michelle Obama's en Jamie Olivers van deze wereld, er ligt wetenschappelijk bewijs aan ten grondslag. Toch zijn er bewijzen dat de generaties dikke kinderen wel gelijk ouder gaat worden. Tevens zullen meer gezondheidsproblemen krijgen en dus veel meer gaan kosten. Dat meldt BBC News Health.

Behandelingsmogelijkheden verbeterd
De afgelopen dertig jaar is bijvoorbeeld het risico om in Groot-Brittannië aan een beroerte of hartaandoening te overlijden - beide doodsoorzaken die met obesitas samenhangen - met een factor 4 gedaald, zegt Sir Richard Peto, professor Medical Statistics (Oxford University). Deze trend is over bijna de hele wereld zichtbaar: de behandelingsmogelijkheden van hartproblemen zijn met sprongen vooruitgegaan.

Lager sterfterisico door intensievere zorg
Ook zijn er onderzoeken die er op wijzen dat mensen met overgewicht een 6% lager sterfterisico hebben dan normale mensen. Katherine Flegal, die de metastudie uitvoerde die dit resultaat opleverde, noemt als mogelijke verklaring hiervoor dat mensen met overgewicht meer en betere zorg ontvangen, omdat ze eerder symptomen vertonen of vaker gescreend worden. Dik zijn of niet is hoe dan ook niet zo'n belangrijke factor als er veel belangrijkere ontwikkelingen zijn waardoor meer mensen langer leven: betere vaccinatieprogramma's, medicijnen, behandelingswijzen, minder mensen die roken en betere zwangerschaps- en geboortezorg.

Wel meer gezondheidsproblemen
Maar al leven onze kinderen straks langer dan wij, dan nog zullen zij naar alle waarschijnlijkheid met gezondheidsproblemen te maken krijgen. Eerder deze week luidde Groot-Brittannië al de noodklok over de diabetes- en zorgkostenexplosie. In de VS, maar ook in de rest van de westerse wereld nemen obesitas, nierproblemen en neurologische ziekten als Alzheimer steeds meer toe.

Het algehele beeld laat dus inderdaad twee kanten zien: al kunnen ook onze kinderen nog steeds rekenen op een langere levensduur, die zal gepaard gaan met gebreken.
Dit artikel afdrukken