Belgische aardappelboeren betichten de multinationale Amerikaanse fastfoody McDonalds van 'ongelukkig nationalisme'. Het bedrijf zet in Frankrijk wordt jaarlijks 66.000 ton friet om. Daarvoor is ruim 200.000 ton aardappelen nodig, waarvan al driekwart in Frankrijk werd geteeld. Aardappelverwerker McCain haalde de rest voornamelijk uit België, meldt de Vlaamse site Vilt. De Belgische aardappelleveranciers zullen worden ingeruild voor Franse. McDonald's laat er zich in Frankrijk op voorstaan dat zoveel mogelijk lokaal ingekocht wordt; de teller staat inmiddels op ruim 70 procent van alle ingrediënten.

De beroepsvereniging van de Belgische aardappelhandel- en verwerking, Belgapom, is boos. Romain Cools, secretaris van Belgapom reageert vandaag: "De beslissing van McDonald's illustreert het protectionisme dat eigen is aan landen in crisis". De "typisch Franse" beslissing zou een vooraankondiging kunnen betekenen van meer eigenbelang in de voedingssector.

Cools wijst erop dat in landsgrenzen er in de aardappelteelt niet toe doen. Belgapom beschouwt België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk als één groot en optimaal teeltgebied voor aardappelen. "Nergens anders ter wereld worden gemiddelde opbrengsten van meer dan 45 ton per hectare gerealiseerd. Deze regio is gewoon ideaal voor de aardappelteelt."
Handel en verwerking kunnen in deze regio gemakkelijk schakelen tussen verschillende gebieden om kwaliteitsverschillen of tegenvallende opbrengsten op te vangen: 'op deze wijze wordt de aardappelproductie in Europa optimaal benut, zonder verspilling.'

De economische impact van de McDonald's ingreep op de Belgische aardappelsector beperkt. Nu local food zelfs multinational McDonald's in beweging brengt, vrezen voor de wereldmarkt producerende boeren kennelijk voor diepergaande verschuiving in hun productiegewoonten. Als eten weer lokaal betekenis krijgt, gaat het uitmaken waar je teelt.

Fotocredits: Yi Shiang
Dit artikel afdrukken