Vanuit Frankrijk wordt met argusogen gekeken naar Nederlandse boeren. Dat blijkt wel uit de open brief 'op poten' die EU-commissaris Phil Hogan half maart ontving. De Kamers voor de Landbouw in het Franse Bretagne eisen "opheldering over de ‘georganiseerde fraude in Nederland waardoor veehouders de regels uit de nitraatrichtlijn konden omzeilen’", schrijft Boerderij.
De veehouders in Bretagne zijn ‘stomverbaasd’ dat zij "wel alles moeten doen om aan de regels te voldoen, terwijl in Nederland wordt gefraudeerd". De opeenvolgende fraudes met mest en kalverregistraties leiden de Bretonnen ertoe Hogan te vragen hoe de Europese Unie een derogatie op de nitraatrichtlijn heeft kunnen toestaan - de vrijstelling waardoor Nederlandse boeren meer mest kwijt kunnen dan hun Europese collega's - "zonder zich ervan te verzekeren dat er adequate en doeltreffende controles zijn om inbreuken te voorkomen?" En passant worden alle Nederlandse boeren die meer melk zijn gaan produceren of geblokkeerd zijn geweest als fraudeur weggezet, krijgt de Europese Commissie een sneer omdat deze niet ingegrepen heeft, en wrijven de Bretonnen Hogan nog eens in dat het "niet verbazingwekkend is dat zich in de landbouwwereld zo snel een euroscepsis heeft ontwikkeld.”
Boerderij - Fransen eisen opheldering over Nederlandse fraude
  • Deel
Druk af