Het voorstel was ingediend door Thierry Mariani van Les Républicains, zoals de rechtse politieke partij UMP sinds een jaar heet. Mariani roept op tot het opheffen van de economische sancties die de EU instelde tegen Rusland toen dat land de Krim annexeerde. In antwoord daarop weigerde Rusland voortaan landbouwproducten uit de EU.
De sancties van de EU beperken onder meer de levering van hoogwaardige technologie en kapitaal aan Russische bedrijven.

Eenheid gebroken
De resolutie werd met een verrassende 55 stemmen voor en 44 tegen aangenomen. Daarmee brak de Assemblée - vergelijkbaar met onze Tweede Kamer - de eenheid in Europa.

Was het de vakantie, of een gebrek aan enthousiasme bij de regerende socialistische meerderheid in de Assemblée? "Het is een verrassing, het is wel duidelijk dat veel van de socialistische afgevaardigden met hun voeten gestemd hebben", denkt Mariani.

Niet dwingend
De resolutie is ingegeven door het feit dat de sancties negatieve gevolgen hebben voor met name de Franse landbouw. Ook het gezamenlijke doel van de strijd tegen het terrorisme speelt een rol. "Je kunt niet van Rusland vragen om een partner te zijn in de strijd tegen IS en tegelijkertijd sancties tegen het land hanteren", schrijven de indieners.

De resolutie is niet dwingend. "Maar nu moet de regering rekening houden met dit besluit", zegt Mariani. En er ook daadwerkelijk iets mee doen; het kan immers niet zo zijn dat de linkse regering een door het Parlement genomen democratisch besluit zomaar aan zijn laars lapt. "Ik hoop dat deze stemming de regering er toe brengt het proces om de sancties op te heffen, te versnellen", voegde voormalig minister-president François Fillon toe.
Dit artikel afdrukken