De Franse minister van Ecologie, Ségolène Royal, presenteerde afgelopen week het plan France, terre de pollinisateurs (Frankrijk, land van bestuivers) in de ministerraad. Het actieplan is bedoeld om de bijenstand in Frankrijk terug op peil te brengen. In sommige streken van Frankrijk vliegen nog maar half zo veel bijen rond als een paar geleden, schrijft Vilt.

Economische waarde
De minister kiest als invalshoek voor haar plan niet zozeer de ecologische invalshoek. Ze maakt duidelijk dat bijen en andere bestuivende insecten een economische waarde hebben. "De diensten die de natuur ons verleent, zijn gratis. Toch leveren bijen, vlinders en andere bestuivende dieren jaarlijks diensten ter waarde van 1,5 miljard euro.” Zouden er geen bestuivende insecten meer zijn, dan heeft dat enorme gevolgen voor de groente en fruitteelt. Ongeveer 70% van alle wilde en geteelde bloemen en gewassen in Frankrijk zijn afhankelijk van bestuiving en datzelfde geldt voor 80% van alle gewassen ter wereld. Daarmee zijn de bestuivers goed voor 35% van het tonnage dat we eten, stelt de minister.

Actieplan met 20 maatregelen
Het Franse plan is zeer gedetailleerd. Het voorziet in 20 maatregelen die 5 jaar lang van kracht zullen zijn. De acties zijn opgebouwd langs 3 hoofdlijnen:
- meer kennis opbouwen over insecten en hun rol in het milieu teneinde effectief te kunnen handelen
- die kennis beter overbrengen naar het brede publiek, professionals en milieu-organisaties
- vanaf nu meer rekening houden met die kennis zodat we bestuivers op de lange termijn beter kunnen beschermen.

De diensten die de natuur ons verleent, zijn gratis. Toch leveren bijen, vlinders en andere bestuivende dieren jaarlijks diensten ter waarde van 1,5 miljard euro
Bermbeheer
De meest opvallende maatregel uit het plan is heel concreet. Royal stelt voor de bermen langs 12.000 kilometer van het Franse wegennet niet of later te maaien. Uit proeven is gebleken dat een beter bermbeheer de biodiversiteit en insectenstand met 30% kan laten toenemen. Ook spoorwegen lenen zich voor deze aanpak.

Moratorium verlengen en uitbreiden
Daarnaast roert Frankrijk zich op het internationale vlak. Er zijn nog altijd hiaten in de kennis over de achteruitgang van bijen en andere bestuivers. Toch wil Royal alvast bij de Europese Commissie de verlenging van het moratorium op neonicotinoïden bepleiten, en het uitbreiden naar andere bestrijdingsmiddelen.

De Franse koepelorganisatie van producenten van bestrijdingsmiddelen, UTTP, protesteert tegen de 'stigmatisering' van neonicotinoïden. "We zijn tegen elke arbitraire maatregel tegen de preventieve toepassing van dergelijke middelen, omdat die de hele agrarische sector zou verzwakken. Uit veel studies blijkt dat de slechte gezondheid van bijen een ingewikkeld fenomeen is en aan heel verschillende oorzaken te wijten is, waaronder bacteriën, virussen maar ook de klimaatverandering. Neonicotinoïden hebben al meer dan 20 jaar hun nut bewezen om de gewassen te beschermen tegen vernietigende plagen en verspreiders van gevaarlijke ziekten. Een aantal daarvan kan niet worden bestreden met alternatieve middelen”, citeert Vilt.

Fotocredits: Route du Lau, Franse wegberm in natuurgebied, Foodlog Media
Dit artikel afdrukken