10
Fotocredits: 'Het Torentje, Den Haag', Pixabay, Ellen26

FlashNederland heeft even geen kabinet maar cabaret

Vrijdagavond tussen 8 en 9 deed het kabinet zijn best om te laten weten dat het had besloten niet te vallen, maar ook niet meer te regeren. Dat is immers de essentie van de stikstofdeal die minister-president Mark Rutte in zijn Kamerbrief toelichtte.

Het CDA wilde het regeerakkoord openbreken omdat het maar niet wil vlotten met stikstof en boeren en dat vonden de andere partijen de normaalste zaak van de wereld. Tot voor kort zou zoiets tot nieuwe verkiezingen hebben geleid.

Vrijwel alle media, de oppositie links, die van rechts en NGO's moesten schateren om zoveel geen-vlees-en-geen-vis-en-zelfs-geen-worteltjes-of-havermelk. De premier rende weg van de persconferentie waarna zijn coalitiegenoten en vicepremiers Kaag, Schouten en Hoekstra ook niets kwamen antwoorden op de vragen van de verzamelde pers. De pers stelde goede vragen die allemaal gingen over 2 vragen:
- wat is de zin van een kabinet dat regeren overlaat aan de provincies?
- hoe kunnen de provincies regeren zonder landelijk kader?

Geen hond die het weet. Met vertrouwen moet het opgelost worden door te versnellen. Dat betekent: ook al heb je geen idee of het straks mag, je doet maar vast wat en houdt op met ge-OH. Maar daar is vertrouwen voor nodig. En dat is er nou juist niet.

Hoon is dan ook het lot van het kabinet, schreef de Volkskrant zaterdagmorgen. 's Middags realiseerde de krant zich wat er echt gebeurd is: het kabinet heeft het stikstofbeleid uitbesteed aan de provincies. En daarmee alles wat met bouw en ook duurzame infrastructuur te maken heeft.

Duidelijk werd alweer een keer dat de feitelijk gevallen regering niet wil vallen en daarom met vakantie gaat. Rutte IV wacht af of er goede ideeën leven in de provincies. Daar ontstond revolte tegen nog meer afstandelijk beleid. En daar moet van onderaf Nederland kennelijk weer worden opgebouwd. Misschien is dat goed nieuws na 4 jaar stikstofcrisis zonder resultaat en een kiezer die het kabinet niet meer wil.

Heel Den Haag houdt vanaf gisteravond 'ff zijn bek'. Dat het zou gebeuren, voorspelden we in februari. De bouw wil nu snel verder, maar ook die moet even afwachten. Bijvoorbeeld omdat extern salderen (boeren uitkopen om ergens anders wegen en huizen te bouwen) straks gewoon niet mag, als iemand een zaak doorzet tot de allerhoogste rechter.

Nederland heeft even geen kabinet maar cabaret. Humor is soms de beste raadgever. Dat vindt koningin Máxima, die nog even ginnegapte over wat zij ziet als de ontslagbrief van Rutte aan haar man. Op 4 april spreekt de Tweede Kamer over die brief en kan'ie zomaar waarheid worden na alle heibel van vandaag

de Volkskrant - Kabinet heeft met compromis het stikstofbeleid vanaf nu uitbesteed aan de provincies, 1 apr 2023
 • Waardeer dit artikel door het te delen:
Laden...
Anita van Kampen
 • #10
 • 4 apr '23
 • 21:52

Voor lezers die denken huh, Koningin Máxima die twittert over politiek en "mijn Willem" en die in dit artikel geciteerd wordt als authentiek en echt. Lees de zin als:
"Humor is soms de beste raadgever. Dat vindt "Koningin Máxima" (parodie van @mastodon.green) die nog even ginnegapte..."

Piet Hermus
Piet Hermus landbouw, schrijft wel eens wat
 • #9
 • 4 apr '23
 • 14:28

Toen Remkes met zijn werk kwam in oktober, waren daar de zurige reacties van div. lieden als Van der Wal, Vollenbroek, Tjeerd de Groot. Er werd vanaf dat moment gemarchandeerd door de partijen en intussen wint daardoor BBB.

Het spel om macht via stikstof om zeggenschap over de ruimte en eigenlijk een nieuwe maatschappijvorm is al langer gaande, al bij aanvang indiening natura 2000, al opgetuigd jaren 90. De Muur was gevallen en er moest in de ogen van een aantal natuurmensen en linkse mensen vlug iets opgetuigd worden voordat de neoliberale krachten de boel vernaggeld zouden hebben. Er moest een soort utopisch alternatief systeem gebouwd worden, eigenlijk een soort weefgetouwensstuksla-samenleving. Natuur en landbouw werden daarvoor een middel.

Met het op zich correcte 'Grenzen aan de Groei' van de Club van Rome, werd er een toekomstbeeld geschetst, welke best dystopisch was. Hierna waren er allerlei milieuacties en maatregelen waarbij het milieu best verbeterde, omdat de ergste vervuilers destijds makkelijk aan te pakken waren. De milieubeweging kwam op en werd vanaf die tijd een steeds sterker lobbykracht. Op zich prima, al ware het niet dat macht altijd vroeg of laat corrumpeert in welke handen dan ook. Bovendien verdween in de loon-prijsspiraal van de jaren 70 de maakindustrie naar het lage lonen-buitenland. De anti-kernenergiedemonstraties gaven de fossiele industrie wind in de zeilen en eigenlijk bleek dit het paard achter de wagen spannen, zeker niet een trekker achter de wagen. Had de milieubeweging nou gewonnen of juist verloren hierdoor? De techniekontwikkeling kwam stil te staan. Bij GMO zie je iets soortgelijks. (Werden omstreeks 1800 in Engeland ten tijde van de Napoleontische Oorlogen Luddieten nog terechtgesteld of verbannen naar Australie. Vandaag de dag krijgen ze subsidie).

Telkens is er een oprisping van de een of andere groene lobbykracht. In die jaren 90 kwam ook de SP op via 'Stem Tegen. Stem SP!' via de marketeer Niko Koffeman. Via marketing voor maatschappijontwrichting zorgen zoals eerder in de geschiedenis plaatshad. Hij heeft met anderen via de PvdD en Wakker Dier dat vorm gegeven in ons land. Dat zijn aaibare zaken, dierenliefde, bekommernis en natuur. Wie kan daar tegen zijn? Dus is er een zondebok nodig en dat is nu in hun ogen het kapitaal van Big Agro. In vroeger tijden was daar als zondebok, ook al de kapitalist, de bourgeoisie, de jood (ja... in vele eeuwen en landen zondebok, niet alleen van de nazi's. Ook in de Middeleeuwen als er de pest was bijvoorbeeld), de chinees ( in bijv. Indonesië of in Afrika, Zuid-Amerika als er rellen zijn), de blanke boer (Zuid-Afrika, Zimbabwe). Het zijn altijd minderheden, die wat kunnen en presteren, die als rat, kakkerlak (Rwanda), ongedierte geframed worden, als er een crisis is en er een makkelijke zondebok nodig is.

In 2002 was er een moord door een gesjeesde dierenextremist op een opkomend politiek leider, die banden had met een boerenleider uit de intensieve veehouderij (Wien van den Brink). Een 1e aanwijzing van de agressie uit die hoek, terwijl al eerder er agressie uit extreemlinkse hoek plaatshad gehad tegen bedrijven en politici (Kosto, Janmaat). Ook in GL zit een radicale hoek.

In Brabant zagen we in 2016/2017 via GS-er Johan van den Hout (SP), met andere partijen (VVD, PvdA, GL, D66, soms CDA), de politiek van bouwers (m.n. Rutte's VVD in Brabant was het gezicht ervan Christophe vd Maat) en natuur gemene zaak maakten met haatdragende milieumensen (ondanks hun goede bedoelingen), mede na de Q-Koorts van jaren eerder, waarbij oud ressentiment tegen het voorgaande Provinciebesturen Brabant en sommigen machten van oa al te ambitieuze m.n. varkensbaronnen en andere handige wat te creatief ondernemende boeren en hun handelaren voor een giftige Brabantse cocktail zorgden. Rond De Peel en Kempen had je zo'n groepje boerenslimme milieumensen met landelijke banden met anderen. En er moest rond Brainport Eindhoven/Veldhoven gebouwd (ASML).

Wat in Brabant eerder gebeurde, vond vanaf mei 2019 in heel het land plaats, na het PAS-vonnis, ook gezien de politieke constellatie, waarbij er een raar soort verschuiving in een partij als D66 plaatshad. De luddieten/luddisten kregen ook in de milieubeweging een soort overhand en zo via de PvdD, via zo naar GL en D66 doordruppellend naar een PvdA.

En nu zijn we waar we zijn.

Johan van den Hout, Spierings, Tjeerd, Vollenbroek baarden een land met op dit moment BBB. Hoe verder? Wie het weet, mag het zeggen.

Uiteraard zijn er ook gevaarlijke extreemrechtsen, naast die gevaarlijke extreemlinksen of andersoortige gevaarlijke extremisten.

Marjan van Lunteren
 • #8
 • 4 apr '23
 • 13:57

Ik vind het typisch Rutte: problemen voor je uit schuiven. Wat mij betreft is alles beter dan dit. Dit kabinet, met Rutte aan kop, neemt een loopje met betamelijk bestuur. Ik vind het beschamend.

Harry Romijn
Harry Romijn Levensmiddelenhandel
 • #7
 • 3 apr '23
 • 16:38

@ 2: Rene Smit: "Regering Van der Plas I "... dan zal BBB toch links-, rechtsom of rechtdoor een meerderheid in de Tweede als in de Eerste Kamer moeten zien te krijgen. En met één zetel in de Tweede Kamer zullen velen vóór Van der Plas al de regeringsformatie opeisen.
Wij geven bij de verkiezingen een mandaat aan de gekozenen, geldig tot aan de volgende verkiezingen. Dat duurt dus voor de Tweede Kamer nog 2 jaar.
Nee, we gaan in NL niet bij iedere uitslag weer opnieuw dit hele circus overeind halen, omdat iemand /een partij bij tussentijdse, voor een heel ander mandaat, op 22% van de stemmen komt.

Dick Veerman
Dick Veerman Hoofdredacteur Foodlog
 • #6
 • 2 apr '23
 • 18:30

Ik zie dat hoogleraar Geerten Boogaart er nagenoeg net zo over denkt als ik zojuist formuleerde. In de Volkskrant zegt hij: Kabinet kan zich geen oorlog met de provincies veroorloven.

Inleiding tot het stuk: Dat het kabinet meer ruimte gaat bieden aan de provincies om hun eigen stikstofbeleid te bepalen, is volgens hoogleraar Decentrale Overheden Geerten Boogaard een onvermijdelijke correctie op een centralistische aanpak die te veel weerstand opriep. ‘De maatschappelijke onvrede krijgt een plek aan tafel, zo werkt ons systeem.’

Ik vind een reactie niet ok

Help de schrijver de juiste toon te vinden waarop je naar hem of haar wilt luisteren.
Klik op de naam van de schrijver en gebruik het "Stuur een mail" veld op zijn of haar profiel om je bericht te versturen.

sluit

Log in om te reageren en duimen uit te delen. Nog geen account? Meld je nu aan!

Lees alles over reageren in de gespreksregels.