De VN-landbouworganisatie FAO publiceerde gisteren zijn jaarlijkse rapport over voedselverspilling. Een derde van wat we jaarlijks produceren verspillen we weer: 1,3 miljard ton voedsel, met een waarde van $750 miljard. Al dat verspilde voedsel heeft ook nog eens een enorme negatieve invloed op het milieu, wegens onnodig watergebruik en uitstoot van broeikasgassen.

De FAO zit niet bij de pakken neer en publiceerde een toolkit. Daarin zijn aanbevelingen opgenomen om voedselverlies en -verspilling tegen te gaan bij iedere stap in de voedselketen. Ook bevat de koolkit voorbeelden van projecten overal ter wereld die laten zien welke stappen lokale en nationale regeringen, boeren, bedrijven en individuele consumenten zetten om het probleem van voedselverspilling aan te pakken.

De toolkit is ingedeeld naar 3 niveaus waarop actie nodig is:
- terugdringen verliezen en waste aan het begin van de keten
- eventuele overschotten hergebruiken voor menselijke consumptie (of, als dat niet kan, voor dieren)
- recycling en terugwinnen (van nutriënten en energie).
Dit artikel afdrukken