Boeren, telers en tuinders staan volop in de publieke en politieke belangstelling in de huidige Rusland-crisis. Vandaag wordt bekend welke steunmaatregelen op EU-niveau genomen gaan worden. In Nederland buitelen de initiatieven over elkaar heen, van overheidswege, supermarkten en particulieren.

Transportsector nog veel harder getroffen
Naast de tuinders, fruittelers en andere boeren is er een andere sector die wellicht veel heviger getroffen wordt door het Russische embargo, maar veel minder aandacht trekt: de transportsector. In Nu Zakelijk doet Lennart van den Heuvel, directeur van exportbedrijf Hoofdman-Roodzant zijn verhaal. "Er wordt veel gesproken over telers en boeren. Dat begrijp ik allemaal, maar ze moeten ons niet vergeten. Want wij worden minstens net zo hard getroffen, misschien nog wel harder", zegt hij.

Boeren en telers zijn immers vaak maar voor een deel van hun omzet afhankelijk van Rusland, en doen bovendien vaak indirect zaken - via inkoopcombinaties, handelaren en andere exporteurs. Het zijn de exportbedrijven die geconfronteerd worden met terugkomende volle vrachtwagers, stilstaande vrachtwagens, openstaande rekeningen waarbij het de vraag is of de Russische afnemers die nog gaan betalen, gespecialiseerd personeel voor de inkoop, verkoop en administratie en loodsmedewerkers die zonder werk zitten. Van den Heuvel stelt dat 80% van zijn omzet potentieel in gevaar is. "Daar moeten wij substituten voor vinden, om te overleven."

'Boycots brengen uiteindelijk allemaal niets'
Van den Heuvel zou geen ondernemer zijn als hij niet bereid zou zijn "inventief en creatief te zijn en hard te werken". Hij stelt: "Er zijn nog wel mogelijkheden om niet-EU-producten te exporteren. Dat hebben we ook een beetje gedaan, we staan dus niet helemaal stil, maar dat is natuurlijk maar een fractie van de omzet die we normaal zouden behalen."

Voor de hele EU ziet hij het somber in, omdat er al jaren sprake is van overproductie en de politiek met teveel uiteenlopende belangen rekening moet houden om het daar snel over eens te worden. "Heel eerlijk gezegd ben ik bang dat de markt dat zelf moet oplossen en dat er een sanering moet komen waarbij de zwakkeren afvallen en de sterken overblijven. Het is in die zin ook gewoon marktwerking. Hoe hard het ook is voor sommige mensen. [..] Boycots over en weer, hoe logisch ze ook zijn, uiteindelijk brengt het allemaal niets", zegt hij op NuZakelijk.
Dit artikel afdrukken