Langdurige blootsteling aan fijnstof blijkt nog slechter voor de gezondheid dan gedacht. Volgens onderzoekers is de maximum limiet die in 2015 in de Europese Unie ingevoerd moet zijn te hoog. Er valt een significante gezondheidswinst te bereiken als de concentraties fijnstof verder worden verlaagd.

Op dit moment is de Europese limiet voor het zogenoemde PM2.5-deeltje 25 microgram per kubieke meter. Het onderzoek toont aan dat het deeltje al vanaf een concentratie van 15 microgram per kubieke meter levensgevaarlijk is. Deze kleine deeltjes blijven bij inademing 'plakken' in de longblaasjes, waar ze op termijn longziekten, astma en hart- en vaatziekten veroorzaken. Opvallend is dat de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie op 10 microgram per kubieke meter ligt.

De onderzoekers publiceerden hun resultaten in The Lancet. Zij vergeleken de gegevens van 360.000 mensen in 22 gebieden in 13 Europese landen. Ze stelden vast dat "wanneer de concentratie fijnstof stijgt met vijf microgram per kubieke meter de kans zeven procent groter is eerder te overlijden", schrijft Trouw.

De toxicologisch gezien te lage normstelling mag als opmerkelijk gelden. Doorgaans zijn wettelijke normstellingen strenger dan toxicologisch veilig geachte grenzen.
Dit artikel afdrukken