De Europese Commissie zal in 2019 de jaarlijkse EU Health Award toekennen aan een initiatief op het gebied van obesitaspreventie voor kinderen en jongeren.

De onderscheiding gaat naar een stad, een NGO en een school die hebben bijgedragen aan verbetering van de volksgezondheid door te voorkomen dat jongeren dik worden. In ieder van de 3 categorieën is €100.000 te winnen. Dat maakte de Commissie bekend in een persbericht.

Volgens schattingen van het Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) was in 2015 al 1 van elke 3 kinderen van 6 tot 9 jaar te zwaar of obees. Een verontrustende stijging sinds 2008, toen de verhouding nog 1 op 4 was.

Slecht eten en te weinig beweging zijn de belangrijkste oorzaken. Als kinderen gezond eten en voldoende bewegen, ontwikkelen ze zich beter en verkleinen ze de kans dat ze als volwassenen te dik worden.

Vytenis Andriukaitis, de EU-commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, zegt: “We wensen onze kinderen geluk, gezondheid en succes toe. Als volwassenen zijn we verantwoordelijk voor het maken van keuzes om overgewicht en obesitas bij kinderen te voorkomen. Ze verdienen onze grote toewijding en handelen. Laten we de vicieuze cirkel van kinderobesitas doorbreken, samen en nu.”
EC - 2019 EU Health Award for cities, NGOs and schools - Public Health - European Commission
  • Deel
Druk af