De EU worstelt al ruim 4 jaar met het beleid ten aanzien van de toelating van transgene gewassen. De Europese milieuministers lijken nu de impasse ontstegen te zijn. Nadat Frankrijk eerder voorstelde naast de Europese toelating ook nog nationale toelatingsregels te creëren, lijkt er nu een meerderheid te ontstaan voor een Grieks compromisvoorstel, 'waarbij alle lidstaten de ruimte krijgen om een in de EU toegelaten gewas in eigen land tegen te houden', schrijft Boerderij.

Dat zou inhouden dat de toelating van transgene gewassen in principe op Europees niveau geregeld wordt, maar dat lidstaten bij de toelatingsprocedure kunnen aangeven dat zij een uitzondering claimen voor hun grondgebied. Ze kunnen dan bij Europese toelating alsnog een beperking opleggen op grond van bijvoorbeeld 'sociaaleconomische argumenten' - ook voor al toegelaten transgene gewassen.

Staatssecretaris Wilma Mansveld ziet in het voorstel een 'goede basis' voor een politiek akkoord (in juni). Het voorstel past in het Nederlandse pleidooi voor een eigen rol voor de lidstaten in de toelating van transgene gewassen.
Dit artikel afdrukken