Het Europees Parlement stemde vorige week in met nieuwe voorstellen over de manier waarop zogeheten 'novel foods' op de markt gebracht moeten of kunnen worden. Novel foods zijn 'voedingsproducten die niet op een betekenisvolle schaal werden geconsumeerd in Europa voor 15 mei 1997', schrijft Vilt. Volgens de nieuwe voorstellen vallen daar onder meer 'voedsel met een gemodificeerde moleculaire structuur', micro-organismen, schimmels, algen, kweek- of kloonvoedsel of insecten onder.

Voorzorgsprincipe
Op dit moment is de erkenningsprocedure voor 'novel foods' ingewikkeld. Het Europees Parlement gaat er mee akkoord de erkenningsprocedures te vereenvoudigen, en stelt tegelijk het voorzorgsprincipe centraal. 'Omdat nieuwe technologieën mogelijk een impact hebben op de voedselveiligheid, vindt het Europees Parlement dat het verstandiger is het voorzorgsprincipe te hanteren. Zo moeten voedingsproducten die nanomaterialen bevatten eerst uitgebreid getest worden door het Europese Agentschap voor Voedselveiligheid (EFSA), aldus het Parlement. Bovendien vindt het Parlement ook dat een product als ‘nano’ gecatalogeerd moet worden van zodra het meer dan 10 procent nanomaterialen bevat, terwijl de Commissie 50 procent had voorgesteld', schrijft Vilt.

Kloonvlees krijgt etikettering
Ook voor kloonvlees en -producten geldt het voorzorgsprincipe. Dat moet in eerste instantie de vorm krijgen van een duidelijke etikettering, 'zodat de consument weet welk vlees hij in de kuip heeft'. Lidstaten moeten mogen besluiten novel foods (tijdelijk) te bannen als zij vinden dat er een gezondheidsrisico of bezwaarlijk milieuaspect aan kleeft. In die gevallen moet de EFSA op onderzoek uit. 'Traditionele voedingsmiddelen' uit derde landen, die aantoonbaar al minstens 25 jaar veilig gegeten worden, mogen zonder extra toelatingscriteria de EU-markt betreden, vult FarmingUK aan.

Bart Staes, Europarlementariër voor de Groenen, is tevreden over de nieuwe voorstellen. "Het Parlement stuurt een sterk signaal uit over hoe de EU en haar instellingen moeten omgaan met novel foods. Er is terechte bezorgdheid over de impact van dit nieuw type voedsel -op volksgezondheid, milieu of dierenwelzijn- en het betaamt de Europese instanties om hier verantwoord mee om te gaan en het voorzorgsbeginsel te hanteren, eerder dan dit soort voedsel overhaast op de markt te brengen", citeert Vilt.

De voorstellen zullen nu in de Ministerraad worden besproken.

Fotocredits: 'Schaap Dolly, opgezet', 's werelds eerste kloon, Tony Barros ]via Wikimedia
Dit artikel afdrukken