Een groot deel van het bedrag van €125 miljoen dat de Europese Commissie beschikbaar heeft gesteld als steunmaatregelen voor de Russische boycot, zal onuitgekeerd blijven. Dat meldde woensdag staatssecretaris Sharon Dijksma in overleg met de Tweede Kamer, aldus Boerderij.

'Ongegrond beroep'
Al na een paar weken werd de regeling stopgezet, waarmee telers compensatie konden krijgen voor het niet oogsten of - in Nederland - naar de voedselbanken brengen van hun oogst. Er bleek een frauduleus 'ongegrond beroep' op de regeling te worden gedaan.

Deze onregelmatigheden hebben ertoe geleid dat maar €40 miljoen van de regeling is geclaimd en toegewezen. Nederland - een van de meest getroffen landen - heeft uit deze eerste regeling €1,37 miljoen 'binnengehaald'. Belgische groente- en fruittelers waren goed voor € 5,37 miljoen aan claims.
Vooral fruittelers hebben de regeling met beide handen aangegrepen, terwijl groentetelers de geboden compensatie doorgaans te laag of onvoldoende vonden om niet te oogsten.

In het overleg met de Kamer gaf Dijksma verder aan dat de tweede regeling, die een bedrag per land voorziet, 'veel beter' is. Ze suggereert dat deze regeling gefinancierd zou moeten worden uit de niet uitbetaalde €85 miljoen van de eerste regeling. Of dat gaat lukken ligt, zegt Dijksma, 'in handen van de Europese ministers van financiën'.

Copa-Cogeca: doorschuiven naar 2015
Er zijn meer partijen die pleiten voor het doorschuiven naar volgend jaar van de voor 2014 gereserveerde gelden. Volgens Vilt doet landbouwkoepel Copa-Cogeca een vergelijkbare oproep. De overgebleven €85 miljoen zou gebruikt moeten worden' voor een nieuw pakket steun dat de landbouwmarkten in 2015 overeind kan houden'.

Varkens- en zuivelsectoren
Copa-Cogeca vraagt daarnaast aandacht voor de varkens- en melkveehouders die 'dringend nood hebben aan steun'. Voor de varkenssector, die al sinds februari te maken heeft met een Russische importstop, rekent de koepel op promotiecampagnes vanuit de EU en ondersteuning bij het zoeken naar nieuwe afzetmarkten. De zuivelsector is hard getroffen door het vroegtijdig stopzetten van de steunregeling voor het tijdelijk opslaan van kaas. Bovendien moet volgens Copa-Cogeca de interventieprijs van melk 'dringend omhoog bijgesteld worden om in verhouding te staan tot de sterk gestegen productiekosten'.

Het zou goed zijn de vraag te stellen of dit nog boycotsteun of extra landbouwsubsidie voor een kwakkelende sector is.

Fotocredits: Grant
Dit artikel afdrukken