In juni van dit jaar kondigde de Europese Commissie een nieuw fraude-waarschuwingssysteem aan. Dat systeem moet het de lidstaten mogelijk maken snel en adequaat in te grijpen bij voedselfraude, zoals bijvoorbeeld het paardenvleesschandaal. Dat meldt GlobalMeatNews.

Begin 2015 start met testen
Tijdens de EU Food Fraud Conferentie in Rome, eind vorige maand, kondigde Carmen Garau, hoofd Handhaving binnen SANCO (Directoraat Gezondheid en Consumentenbescherming van de EU), aan dat het systeem zover ontwikkeld is dat het begin volgend jaar door de lidstaten getest kan gaan worden. Het systeem zal in eerste instantie ter beschikking geteld worden aan grensautoriteiten en is gericht op het mogelijk maken van vergaande coöperatie. Hoewel het vooralsnog op voedselfraude gericht is, kan het op termijn ook voor niet aan fraude gerelateerde voedselveiligheidszaken gezet worden.

Gecoördineerde controles
Daarnaast zullen er gecoördineerde aanpakken voor controles opgezet worden. Bij het paardenvleesschandaal van vorig jaar is voor het eerst met dergelijke gecoördineerde plannen gewerkt. Daarbij wordt een probleem, zoals in dat geval het frauduleus geëtiketteerde vlees, als een samenhangend geheel vanuit alle invalshoeken aangepakt.

Dat zal niet ongemerkt blijven bij voedselfraudeurs, stelt Garau. "Zij zullen er achter komen dat we in staat zijn met elkaar een bepaalde, zeer precieze en bijna chirurgische vorm van controle te coördineren". Daar zal een afschrikwekkende werking van uitgaan.

Mobiliseren kennis voedingsindustrie
Andere voorwaarden voor een effectief waarschuwingssysteem (naast IT-tools) zijn een helder beleid en vooral een goede samenwerking tussen overheden en de voedingsindustrie, zei een andere spreker op de conferentie. "Wat we echt van de voedingsindustrie willen hebben, is hun kennis... hoe ze de goede vragen kunnen stellen".

Fotocredits: cosmo_71
Dit artikel afdrukken