Dat zegt de FWS, de Nederlandse Vereniging Frisdranken, Waters en Sappen, in reactie op de emailcampagne van foodwatch tegen dierlijke ingrediënten in levensmiddelen. Zo zou er in vruchtensap visgelatine zitten. De FWS stelt op EVMI dat dat onzin is: "vruchtensap bestaat voor 100% uit sap".

Hulpstoffen zijn geen ingrediënten
Wel kan een producent er tijdens het productieproces voor kiezen 'behandelingen en technologische hulpstoffen van diverse oorsprong' toe te passen. Deze hulpstoffen zijn echter geen ingrediënten. Het gebruik ervan is nauw omschreven op Europees niveau en daar is ook voorgeschreven hoe er op etiketten mee omgegaan dient te worden: “De Europese wetgeving sluit deze proceshulpstoffen bewust uit van verplichte etikettering”, stelt de FWS.

'Er wordt niets verborgen'
Volgens de FWS is alles wat mensen willen weten toch wel op internet terug te vinden of op te vragen. Ook andere organisaties, zoals de Vegetariërsbond en het Centraal Joods Overleg, bieden overzichten van welke dierlijke ingrediënten gebruikt worden zodat mensen die dat vanuit idealistische of religieuze overtuiging willen bepaalde levensmiddelen kunnen vermijden.

De FNLI, de overkoepelende vereniging van levensmiddelenproducenten, is tegen extra informatie op de etiketten - dat zou maar tot 'verwarring onder consumenten' leiden.
Dit artikel afdrukken