Van alle kunststofverpakkingen is ongeveer 60 procent bestemd voor de voedingsmiddelenindustrie. In het rapport meldt Rabobank dat voedselproducenten, transporteurs, voedselverwerkers, winkeliers en consumenten bij elkaar een derde tot de helft van het voedsel in de voedselketen verspillen. Innovatieve, intelligente kunststofverpakkingen kunnen een belangrijke reductie van deze verspilling bewerkstelligen. Bij intelligente verpakkingen krijgt de transporteur of gebruiker bijvoorbeeld informatie over de conditie en houdbaarheid van het verpakte voedsel door kleurindicatoren. Hierdoor zal uiteindelijk minder voedsel weggegooid worden.

Volgens de Rabobank is de kunststofverpakkingsindustrie in Nederland sterk in beweging. Kunststofverpakkingen hebben een negatief duurzaamheidsimago, terwijl feitelijk glas, blik en karton een hogere milieudruk hebben. Bioplastics, biologisch afbreekbare kunststoffen en/of kunststoffen gemaakt van biomassa, dragen bij aan een lagere milieudruk. Vakblad Verpakkingsmanagement schrijft: Coca Cola en Danone hebben met bioplastics een deel van hun verpakkingen duurzamer gemaakt. Hoewel dit veel aandacht krijgt, hebben bioplastics nog een lange weg te gaan voordat ze traditionele kunststoffen van de markt verdringen. Met de huidige groei van 20% per jaar vervangen bioplastics in 2030 slechts 4% van de kunststofmarkt. Om dat percentage fors te laten stijgen, moeten Nederlandse aanbieders van bioplastics investeren in ontwikkeling en productie. Daar liggen de kansen die leiden tot lagere prijzen en betere toepasbaarheid. Afnemers, zoals voedingsmiddelenproducenten, retailers en consumenten moeten meer bioplastics afnemen en bereid zijn een hogere prijs te betalen.Verpakkers moeten voor hun marktpositie en toekomst samenwerken met alle partijen in de keten, van grondstofleverancier tot recycler. Daarnaast moeten ze rekening houden met snelle commoditisering: speciale verpakkingen die in hoog tempo standaard worden en aanmerkelijk goedkoper geproduceerd door de grootste producenten of in lagelonenlanden.

Fotocredits: ilovebutter
Dit artikel afdrukken