Dat zei financieel expert Herman van Welie tijdens een bijeenkomst waar Agrivaknet, de vereniging van agrarisch specialisten, het bedrijfseconomische wel en wee van de al twee jaar zwaar kwakkelende legkippenhouderij in Nederland doornam.

Noodklok
Sinds de zomer van 2013 wordt regelmatig de noodklok geluid over de financiële situatie van de legkippensector in Nederland. Lage eierprijzen als gevolg van overaanbod en hoge voerprijzen nekken de met bankfinanciering overladen boer die moest investeren om aan nieuwe Europese dierwelzijnseisen te voldoen. Omdat boeren onderling geen afstemming verzorgden over het totale aantal eieren dat ze zouden produceren na hun investeringen, creëerden ze een overaanbod dat de prijzen deed kelderen en hen negatief laat draaien.

Eigen Vermogen uitgehold
Tijdelijke leegstand, zoals boeren die vroeger toepasten om overaanbod weg te werken, is geen optie. Rente en aflossing van de financieringen zijn zodanig dat ze door moeten gaan met produceren om, hoewel met verlies, nog iets van hun kosten goed te kunnen maken. Dat belemmert echter het marktherstel. Iedereen concurreert iedereen de markt uit en niemand kan een ander dwingen te stoppen om marktherstel te forceren. Ook banken gaan niet tot dat - eigenlijk voor de hand liggende - paardenmiddel over.
Daardoor is de vermogenspositie van een grote groep legpluimveehouders uitgehold. Hun Eigen Vermogen is zover verdampt dat alle rek uit hun bedrijven is. Een kwart zou inmiddels zelfs op omvallen staan. Banken zijn niet meer bereid hen te financieren om uitgelegde hennen te vervangen voor nieuwe. Ze moeten bij familie, vrienden en leveranciers aankloppen voor geld om verlieslatend te kunnen produceren.

Harde sanering door de markt
Van Welie gaf aan dat die situatie mogelijk pas in 2021 verandert. Dan mogen naast de nu reeds verboden legbatterijen ook de zogenaamde 'verrijkte kooien' niet meer. Pas dan zou mogelijk het aantal hennen afnemen. Legpluimveehouders, schrijft Boerderij, zouden wel willen stoppen met hun bedrijf, maar omdat de opbrengst bij verkoop van het bedrijf te laag is om de schulden af te betalen, is dat geen optie. Daarom blijft het aantal kippen en dus de te hoge eierproductie in stand.

Het is een illusie te denken dat 7 jaar met verlies en zonder financiering werken een reële optie is. De overheid heeft echter aangegeven zich geen partij te achten in dit Hollandse agridrama. Als de verwachting is dat de markt pas in 2021 verandert, is daarmee de facto gezegd dat een onvermijdelijke harde sanering door de markt de enige oplossing is in de periode tussen nu en 2021.

Fotocredits: klaar voor Pasen, OliBac
Dit artikel afdrukken