Rabobank-directeur Landbouw Wim Thus pleit er voor dat veehouders die aantoonbaar duurzaam investeren en uitbreiden vanaf 2015 vrijgesteld worden van de verplichting om bij uitbreiding in dierrechten te investeren. Momenteel nemen de varkensrechten bijvoorbeeld 10% (voor vleesvarkens) of 5% (voor zeugen) van de investeringskosten per uitbreidingsplaats, een melkveehouder is 23 to 50% van zijn uitbreidingsinvestering kwijt aan melkquotum, berekende accountantskantoor Flynth.

In het geval van varkens en kippen kunnen volgens Thus de gelden die benodigd zouden zijn voor de verwerving van dierrechten juist gebruikt worden voor duurzaamheidsmaatregelen. 'Het is volgens Thus beter voor maatschappij en sector als een boer geen geld hoeft te steken in productierechten, maar in duurzaamheidsmaatregelen op het gebied van gezondheid, ammoniak, geur, fijnstof, welzijn, mineralenkringloop, efficiency en grondgebondenheid, verbinding met de omgeving en biodiversiteit', schrijft Boerderij.

Donderdag debatteert de Tweede Kamer over de dierrechten en de verplichte mestverwerking. Het is de vraag of beide systemen in stand moeten worden gehouden.

Het voorstel van Thus betekent dat een duurzame dierhouderij eindeloos zou mogen uitbreiden in Nederland.
Dit artikel afdrukken